Skip to main content
De Groene Inval - Natuur Milieu Educatief Centrum

Educatie

Basis onderwijs

Natuurlijk leren in het basisonderwijs. Leerkrachten van bijna alle basisscholen in Baarn maken gebruik van onze leskisten, materiaalprojecten en boerderij- of tuinlessen.

School- tuintjes

Op de schooltuinen van nu wordt natuureducatie gegeven. Dat is meer dan alleen planten, zaaien en oogsten. Veel meer dat met de natuur te maken heeft komt aan bod! Doel van de lessen is om leerlingen kennis en respect voor natuur en milieu bij te brengen. Per jaar tuinieren bijna 180 basisschoolleerlingen (groep 5/6). Het schooltuinprogramma start jaarlijks in april en duurt tot september.

NME Gids

Leskisten, materiaal en projecten bestellen?

Kijk voor het complete aanbod in de NME Gids.

Al onze lesmaterialen zijn methodevervangend of methodeondersteunend. Dit betekent dat een les uit de methode vervangen kan worden door ons lesmateriaal en je toch werkt aan kerndoelen van het basisonderwijs.

Leskisten en Projecten

Bijna alle scholen in Baarn maken gebruik van onze educatieve aanbod. Je kunt kiezen uit: 

  • Lessen op de locaties
  • Materiaalprojecten
  • Leskisten

Educatief partners

Krachtenbundeling voor een stevig natuur- en milieugeluid. Daar gaat het om. In samenwerking met verschillende lokale organisaties (Fikkie, Buitenpapa, Baarnse Bijenhoudersvereniging) wordt ieder jaar het aanbod verrijkt.