Skip to main content
De Groene Inval - Natuur Milieu Educatief Centrum

onze tuinen

Proeftuin

De school- en werktuinen in Baarn bestaan al 100 jaar en deze traditie zetten we op een hedendaagse manier voort in de Proeftuin van De Groene Inval. In de Proeftuin kunnen kinderen van groep 6 t/m 8 zelf naschools tuinieren. Jonge kinderen van groep 1 t/m 5 komen tuinieren met een ouder of verzorger en verscheidene BSO’s en KDV’s komen met groepen kinderen naar de Proeftuin.

Ouder en Kind tuinen

Samen met familie moestuinieren. Dat is mogelijk bij De Groene Inval! Behalve de schooltuintjes zijn er eigen moestuintjes beschikbaar voor kinderen van 4 tot 8 jaar en hun (groot)ouders. 

55 plussers

Na het succes van de pilot van vorig jaar, zijn er ook dit jaar weer moestuintjes beschikbaar voor 55-plussers. Iedere donderdagochtend is er gelegenheid om samen te komen voor begeleiding en tips, inclusief zaadjes en een zaaiplan. Leuk om meteen andere Baarnaars te ontmoeten die ook van groente en fruit uit eigen tuin houden en tips uit te wisselen! De kosten per groeiseizoen zijn €40 voor een tuintje van 6 m2 (begeleiding, zaadjes en zaaiplan inbegrepen).

educatieve natuurtuin

De Natuurtuin van De Groene Inval is aangelegd ter ondersteuning van het natuuronderwijs. Door de natuur leuk en toegankelijk te maken, wordt het voor kinderen ook vanzelfsprekender om er goed mee om te gaan. Je vindt er bijvoorbeeld de moerasvijver met waterbeestjes en waterplanten, een houtmijt, een stobbenpad, bijen, vlinders, vogels, kruiden, geurplanten, heemplanten, waardplanten en een insectenmuur. De imker heeft er zijn bijenkorven staan. Je bent welkom om te komen struinen!

Speel-tuinen